Kilpailun säännöt

  1. Järjestäjä

Nimi: Interbrands Wines & Spirits Oy

Yhteystiedot: Pietarinkuja 3, 00140 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: posti@viiniposti.fi

  1. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.

  1. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 16.11.2022 asti. Päättymisajan jälkeen ilmoitettuja suorituksia ei oteta huomioon.

  1. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana yhteystietonsa ilmoittaneet.  Osallistuminen tapahtuu täyttämällä viiniposti.fi-sivuilla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

  1. Palkinnot

Arvonnan palkintona on 5 kpl 50 €:n arvoista lahjakorttia Ceesta-verkkokauppaan.  Palkinnot arvotaan kilpailuun osallistuneiden kesken. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.

  1. Kilpailun voittaminen

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

  1. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Interbrands Wines & Spirits Oy voi lähettää annettuun sähköpostiosoitteeseen tiedotus- ja markkinointiviestejä. Kampanjaan osallistuneiden sähköpostiosoitteeseen lähetetään Viinipostin uutiskirje, joka sisältää viinivinkkejä ja tarjouksia Viinipostilta ja tämän yhteistyökumppaneilta. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa milloin tahansa jokaisen Viinipostin lähettämän uutiskirjeen peruutuslinkin kautta. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille tahoille. Osallistumisen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta käytetään lisäksi voittajien tavoittamiseen ja palkinnon toimittamiseen.